Make Lab
Onderweg naar de slimme, geconnecteerde bedrijven van morgen
Ontdek

DE FABRIEK VAN MORGEN IS AUTONOOM, GECONNECTEERD EN FLEXIBEL

Fabriek
Nieuwe technologieën en nieuwe processen hebben invloed op de rol en plaats van de operator. In het nieuwe werken bieden robotica en automatisering een antwoord op hedendaagse uitdagingen.
Lees meer

Ontdek het MAKE LAB

HET MOBIEL LABORATORIUM VOOR FLEXIBELE ASSEMBLAGE EN MENSGERICHTE PRODUCTIE.

Wat we doen

Het MAKE LAB is een mobiele, volledig geconnecteerde onderzoeksinfrastructuur.
Het is een living lab waar we samen met bedrijven werken aan oplossingen voor de technologische uitdagingen op hun pad. Door co-creatie met geavanceerde productietechnologieën identificeren we samen opportuniteiten voor groei en innovatie. We brengen er technologie mee naar bedrijven en helpen er operatoren om vertrouwd te worden met nieuwe productieprocessen.

Mijn nieuwe collega is een robot

Mijn nieuwe collega is een robot

Collaboratieve robots, of cobots, zullen morgen hun plaats op de werkvloer hebben. Ze kunnen eenvoudig nieuwe taken leren en deze samen met de operator uitvoeren. Dat vermindert de fysische druk op de operator omdat de robot de repetitieve handelingen en de zware manipulaties overneemt. Op die manier verkleint het risico op fouten, zodat de operationele kosten dalen. En zo dragen robots bij tot de competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie.

Beantwoorden aan klant-specifieke eisen

Beantwoorden aan klant-specifieke eisen

We staan voor het begin van een nieuw tijdperk: massaproductie ruimt plaats voor massacustomisatie (‘mass customization’). Maakbedrijven worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar producten op maat, en moeten dus met steeds kleinere productieseries werken. De industrie moet zich aanpassen om hier een antwoord op te bieden, zonder grote meerkost. Dat is de grootste uitdaging voor de maakindustrie, omdat het nieuwe productieprocessen vereist en een andere kijk op automatisering. Inderdaad, robots waren tot dusver een dure investering en vroegen veel tijd voor set-up en programmering. Ze waren pas rendabel wanneer ze ingezet konden worden voor veel, identieke stuks, aan een lage prijs per stuk. Dat werkte goed voor massaproductie. Maar dus vandaag niet meer. Maatwerk vraagt om het flexibel inzetten van automatisering en menselijk kapitaal.

Het nieuwe werken


Het nieuwe werken

De operator in een productie-omgeving ziet zijn/haar rol veranderen. Gaat zijn/haar job daarom morgen overgenomen worden door een robot? Nee, maar hij/zij gaat wel anders werken. Geconnecteerde machines en hun zogenaamde ‘big data’ zijn de drijver van de fabriek. Nieuwe technologieën zoals Virtual en Augmented Reality gaan de operator ondersteunen in zijn/haar handelingen, door bijvoorbeeld digitale instructies op maat te tonen of via 3D-projecties efficiënte trainingen te organiseren. Hij/zij werkt zij aan zij met een collaboratieve robot. Werken wordt anders, beter, efficiënter en aangepast aan de beperkingen van een vergrijzende bevolking.

Wat kan het MAKE LAB voor jouw organisatie betekenen?

Ontdek hier

Hoe kunnen we samenwerken?

Neem contact op om de mogelijkheden te ontdekken.

Contacteer ons

Onze technologie

MAKE LAB Technologie

Het MAKE LAB is altijd in beweging. Letterlijk én figuurlijk.
We gaan niet alleen naar bedrijven maar we brengen ook steeds de laatste nieuwe technologie mee. Op die manier stimuleren we technologische innovatie bij de maakindustrie in Vlaanderen.

Waarvoor kan je in het MAKE LAB terecht?

 • Productie

  Collaboratieve robots, of ‘cobots’, moeten geprogrammeerd worden om veilig en efficiënt taken uit te voeren. Maar operatoren moeten evengoed leren om met en naast robots te werken. Hier is hoe wij dat doen.
  Een robot en een operator assembleren samen een compressor.
  De robot neemt daarbij de zware, repetitieve taken op zich, terwijl de operator de specifieke, zeer precieze taken uitvoert. De operator krijgt digitale werkinstructies, die aangepast zijn aan zijn/haar expertiseniveau en de takenlijst die mens en robot delen, wordt centraal beheerd. Beeldprojectie (Augmented Reality) ondersteunt de operator in het assemblageproces, zodat dit efficiënter en foutloos kan verlopen. Een digitale engelbewaarder kijkt mee over de schouder en zorgt voorkwaliteitsbewaking.
  De flexibele, geautomatiseerde assemblage van lichtschakelaars.
  Geautomatiseerde assemblage wordt niet alleen meer ingezet voor massaproductie. Assemblagesystemen moeten schaalbaar en aanpasbaar zijn voor een veelheid aan toepassingen. We tonen hier de vooruitgang die reeds gemaakt is bij het een robot snel nieuwe taken aanleren. Het MES (Manufacturing Executing System) of informatiesysteem dat het productieproces aanstuurt, plant het productie-order in en geeft de nodige impulsen aan de robot. Deze weet dan exact welke schakelaar hij voor zich heeft en past het juiste assemblageproces toe.
 • Training

  Virtual Reality
  Virtual Reality-technologie dompelt de gebruiker onder in een schijnwerkelijkheid. Dat biedt interessante toepassingen voor bijvoorbeeld het evalueren van werkstations of productie-eenheden. Zijn ze handig in gebruik? Hoe zit het met de ergonomie? We wenden Virtual Reality aan voor trainingen. In het MAKE LAB kan je virtueel de stappen doorlopen om een compressor te assembleren. Op die manier worden operatoren vertrouwd gemaakt met nieuwe productieprocessen en kunnen nieuwe methodes geëvalueerd worden, nog voor ze zelfs daadwerkelijk beschikbaar zijn. Welkom in de fabriek van de toekomst!
  Augmented Reality
  Augmented/Mixed Reality kan ook gebruikt worden voor training. Daarbij worden wel echte onderdelen gebruikt. De interactieve ondersteuning die de operator krijgt, is gebaseerd op de daadwerkelijke omgeving.
 • Meten

  Meten is weten. En technologie kan daarbij helpen. We plaatsen sensoren om de houding, en spierspanning van de proefpersoon te meten. Zo leren we de fysieke belasting van een taak kennen. Met behulp van andere sensoren (lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling, huidgeleiding, ECG/EEG) meten we de fysiologische indicatoren voor stress. Op die manier kan objectief bepaald worden hoe een taak of productie-omgeving het beste ingevuld moet worden om tegemoet te komen aan de noden van de operator.

Partners

ABB
Achilles Design
Atlas Copco
Arkite
Evolar
BUT
KUKA
Microsoft Hololens
Movilitas
Niko
Proceedix
Team
Vroom

Contacteer ons

Ik ben*
Ik ben op zoek naar*
Voornaam*
Naam*
Organisatie*
E-mail*
Telefoonnummer*
Boodschap (max. 2000 tekens)*
Campaign Ref

Flanders Make is het onderzoekscentrum voor de maakindustrie in Vlaanderen. We voeren samen met bedrijven hoogtechnologisch onderzoek dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst. Het MAKE LAB is mobiele ‘living lab’ infrastructuur die bedrijven toelaat onderzoeksresultaten sneller te valoriseren en zo concrete product- en productie-innovaties te realiseren. Het project kadert in een groter ontwikkelingstraject van Flanders Make dat uitgevoerd werd met de steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en SALK (het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat). Voor meer informatie over het FAMILIAR project, bezoek website.

Vlaamse Overheid
Europees fonds voor regionale ontwikkeling
Europese Unie
Flanders Make